Rosnąca inflacja a ugody frankowe

10 listopada 2021

Rosnąca inflacja a ugody frankowe

Dnia 9. listopada mecenas Wojciech Bochenek był gościem programu Podsumowanie dnia Polskiego Radia. Jak obecna inflacja wpłynie na atrakcyjność propozycji ugodowych?

Wzrost stóp procentowych

Panująca inflacja i kilkukrotny wzrost stóp procentowych w ostatnim czasie uderzy nie tylko w kredytobiorców posiadających kredyty złotowe. Odbije swoje piętno także na atrakcyjności propozycji ugód oferowanych przez banki Frankowiczom.

Jak wskazuje mec. Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Polskiego Radia do programu ugód przystąpiły do tej pory zaledwie trzy banki: PKO BP S.A., Bank Millennium S.A. i ING Bank Śląski S.A.

Propozycje ugód w kontekście pogłębiającej się inflacji i wzroście stóp procentowych stracą jeszcze bardziej na atrakcyjności (w umowach po zawarciu ugody ma pojawić się WIBOR co w obecnej sytuacji jest równie ryzykowne jak zawarcie kredytu powiązanego z walutą obcą przed laty). Jak wyjaśnia mec. Bochenek, wzrost stóp procentowych jest jednoznaczny ze wzrostem salda zadłużenia pozostałego do spłaty. Co więcej, kolejne wahania dotyczące wysokości stóp procentowych są raczej nieuniknione. To bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność propozycji ugodowych składanych przez banki.

Zagadnienie dotyczące samej treści propozycji ugód było przez nas szerzej omawiane w artykule Czy Frankowicze mogą oczekiwać korzystnych propozycji ugód ze strony banków?

Pomoc-frankowiczom

Niezrozumiałe treści ugód?

Niepokój budzi także brak transparentności w treści ugód. Jak zauważa mec. Bochenek, do kancelarii zgłaszają się klienci, którzy sygnalizują, że zapisy znajdujące się w ugodach nie są dla nich w pełni zrozumiałe i zaznacza:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga a wręcz wskazuje w swoich orzeczeniach, że dokumenty czy umowy które proponuje się konsumentom muszą być napisane językiem prostym i zrozumiałym.

Sytuacja, kiedy klient prosi o pomoc prawnika jest niepokojąca i może wskazywać, że stawiane przez TSUE wymagania dotyczące obowiązku informacyjnego spoczywającego w tym przypadku na bankach, nie zostały kolejny raz spełnione.

Co więcej, zdaniem mec. Bochenka wyrażenie zgody na podjęcie mediacji z bankiem jest obarczone ryzykiem:

Obrazowo można powiedzieć, że te stopy procentowe dzisiaj są takim frankiem szwajcarskim w 2008 r. Trudno będzie przewidzieć, co się z nim wydarzy za kilka lat, natomiast ryzyko jakie się z tym wiąże może być ogromne.

Audycja Radiowa „Podsumowanie dnia” – Polskie Radio „Trójka” – z dnia 9 listopada 2021 roku.https://www.polskieradio.pl/9/8843

Kolejne banki zaproponują ugody?

Zdaniem prawnika, banki które jeszcze nie przystąpiły do programu ugód liczą na to, że Uchwała Sądu Najwyższego, która odwlekła się w czasie, okaże się korzystna dla banków. Jednak, jak wskazuje, nie spodziewamy się zmiany narracji ze strony Sądu Najwyższego. Stanowisko Sądu powinno być spójne z przyjętą wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości czy Sąd Najwyższy w poprzednich orzeczeniach linią orzeczniczą.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej