W dniu 20 lipca 2023 r. XVIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Od tego momentu, zarządzanie bankiem przekazane zostało z administratora wyznaczonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na syndyka, który został wyznaczony przez sąd. Nowym syndykiem, odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem banku jest Marcin Kubiczek.

Upadłość Getin – jakie kroki mogą podjąć Frankowicze?

Już po ogłoszeniu restrukturyzacji wiadomo, że odzyskanie nadpłaconych rat przez Frankowiczów jest mało realne jednak w ocenie prawników, kredytobiorcy powinni podjąć określone czynności.

Istotne informacje dla kredytobiorców Getin

  • Najważniejszym krokiem jest zgłoszenie wierzytelności i złożenie oświadczenia o potrąceniu. Po ogłoszeniu upadłości, roszczenia wierzycieli będą zaspokajane tylko z majątku masy upadłościowej, co może być ograniczone. Mimo to, warto zgłosić wierzytelność, nawet jeśli odzyskanie nadpłaconych rat jest mało prawdopodobne. Chodzi o uniknięcie dalszych nadpłat.
  • Kredytobiorcy mają 30 dni od daty ogłoszenia upadłości na zgłoszenie swoich wierzytelności do masy upadłości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Jeśli oświadczenie zostanie złożone do 19 sierpnia 2023r., będzie wolne od opłaty sądowej. Warto podkreślić, że zgłoszenie wierzytelności po terminie jest nadal możliwe choć oznacza większe koszty, jednak finalnie zysk może okazać się wyższy. Co istotne, wierzytelność mogą też złożyć kredytobiorcy, którzy nie pozwali banku.
  • Kredytobiorcy, którzy nie zgłoszą potrącenia i zaprzestaną spłacania kredytu, mogą być pozwani przez syndyka o zwrot kapitału kredytu wraz z odsetkami. Dotyczy to przypadków, gdy sumy spłat dotychczas nie pokrywają całego kapitału kredytu, a także w sytuacji, gdy wpłaty przekraczają kwotę udzielonego kredytu. Dlatego istotne jest, żeby nawet osoby, które nie wytoczyły bankowi pozwu, złożyły oświadczenie o potrąceniu.
  • Po podjęciu powyższych kroków należy śledzić działania syndyka i monitorować zmiany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Kluczowe jest czy syndyk uwzględni wierzytelność i czy kredytobiorcy znajdą się na zatwierdzonej liście. Wówczas będą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i zostaną ujęci w planach podziału funduszy masy upadłości. Otrzymają zaspokojenie, w zależności od tego czy w masie upadłości będzie wystarczająco dużo pieniędzy.
kancelaria frankowicze

Co dalej z toczącymi się sprawami Getin?

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka w wypadku gdy Frankowicz walczy w sądzie i domaga się ustalenia nieważności umowy kredytowej jego sprawa nadal powinna być procedowana przy jednoczesnym zawieszeniu postępowania dotyczącego roszczeń pieniężnych.

Należy więc wnioskować o podjęcie postępowania z udziałem syndyka w zakresie ustalenia nieważności umowny kredytowej. Być może z pomocą przyjdzie art. 218 Kodeksu postępowania cywilnego dający sądom możliwość wydania zarządzenia o oddzielnej rozprawie w zakresie roszczenia o ustalenie. Stosując to rozwiązanie, sądy mógłby wydawać wyroki częściowe w zakresie tego żądania. Z pewnością sprawa jest rozwojowa i najbliższe dni będą obrazowały możliwe do podjęcia działania prawne i ich skuteczność.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Zdaniem prawnika, jeśli syndyk nie wpisze wierzytelności na listę, to aby można jej było dochodzić w procesie sądowym, trzeba wyczerpać tryb odwoławczy, czyli m.in. wnieść sprzeciw.

Więcej informacji na BusinessInsider.