W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.


Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna;

-zasądził na rzecz powodów 82.878,54 zł oraz 10.678,49 CHF z odsetkami od 22.12.2020 r. ;

-oddalił powództwo w części dotyczącej odsetek za okres od 16.04.2020r.;

-zasądził na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 6.417 zł.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.