Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

22 lipca 2021

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.


Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu łącząca strony jest nieważna;

-zasądził na rzecz powodów 82.878,54 zł oraz 10.678,49 CHF z odsetkami od 22.12.2020 r. ;

-oddalił powództwo w części dotyczącej odsetek za okres od 16.04.2020r.;

-zasądził na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 6.417 zł.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej