Santander Bank Polska S.A. – 5x wygrana Frankowiczów

23 września 2021

Santander Bank Polska S.A. – 5x wygrana Frankowiczów

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy we wrześniu 2021r. otrzymała pięć korzystnych wyroków w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. (następca prawny Kredyt Banku S.A.)

Sygn. akt I C 319/21

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.

Na mocy orzeczenia Sąd:
-ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami nie istnieje;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 137.697,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12.10.2019 r;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417,00 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1380/20

W dniu 01.09.2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

W wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 137.532,41 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 4 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie umowy kredytu,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 622/21

W dniu 07.09.2021 zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30.036,03 PLN + 38.349,64 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 30.01.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie umowy kredytu,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 296/20

W dniu 06.09.2021 na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Świeciu, w którym sąd:

-ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 133.809,46 zł z odsetkami za opóźnienie od dnia 26/09/2019r. do dnia 8/06/2020 r., z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty udostępnionego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tejże kwoty;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 2/21

W dniu 23.09.2021 zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, w którym sąd:

-ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami nie istnieje;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 694.253,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 29.08.2020 r.;
-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.851,00 zł tytułem kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej