Dnia 15.06.2021 Sąd Okręgowy w Katowicach wydał werdykt. Dotyczył sprawy przeciwko Santander Bank Polska wyrok o sygn. akt. I C 847/20.

 

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę kwotę 38.031,92 zł  oraz kwotę 24.141,38 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 26 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;

– zasądził na rzecz powodów koszty postępowania w kwocie 6.434 zł .

Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego. W przedmiotowej sprawie Kancelaria Bochenek i Wspólnicy skierowała pozew do sądu w dniu 11.09.2020.

Wyrok nie jest prawomocny.