Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt. VI C 515/19)

30 czerwca 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt. VI C 515/19)

W dniu 30.06.2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 100.252,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego mBank na rzecz powodów łącznie kwotę 7.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

-nakazał pobrać od pozwanego mBank na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.484,50 zł tytułem zwrotu wydatku postępowania w postaci niepokrytej części wynagrodzenia biegłego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej