Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt. VI C 515/19)

30 czerwca 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt. VI C 515/19)

W dniu 30.06.2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 100.252,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10 sierpnia 2019 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego mBank na rzecz powodów łącznie kwotę 7.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

-nakazał pobrać od pozwanego mBank na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.484,50 zł tytułem zwrotu wydatku postępowania w postaci niepokrytej części wynagrodzenia biegłego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej