W swoim najnowszym wyroku C-28/22 z 14 grudnia 2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że unijna dyrektywa 93/13 uniemożliwia bankom korzystanie z „prawa zatrzymania”, jeśli prowadziłoby to do utraty przez konsumentów prawa do odsetek za opóźnienie. To stanowisko stanowi istotny krok dla ochrony praw konsumentów zagwarantowanych przez wspomnianą dyrektywę i przyspieszy procesy sądowe w sprawach związanych z kredytami frankowymi.

Stanowisko TSUE wpłynie na szybsze załatwienie spraw związanych z kredytami indeksowanymi do franka po wydaniu ostatecznych wyroków sądowych, co umożliwi kredytobiorcom skorzystanie z pełnej wysokości odsetek – radca prawny Wojciech Bochenek dla wnp.pl

Radca Prawny Wojciech Bochenek

Co orzekł TSUE w sprawie Frankowiczów – wyrok C-28/22

Trybunał rozstrzygnął kwestię związaną z zarzutem zatrzymania, który jest często podnoszony przez banki w trakcie procesów sądowych z frankowiczami. Efektem tego zarzutu jest, po pierwsze, uzależnienie sfinalizowania prawomocnego wyroku od zaspokojenia roszczeń banku przez konsumenta. Po drugie, uwzględnienie zarzutu zatrzymania skutkuje zawieszeniem okresu naliczania odsetek ustawowych, które przysługiwałyby konsumentowi.

Więcej na: wnp.pl