Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen  – jest on korzystny dla frankowiczów. Ponadto wyrok potwierdził tezy zawarte w majowym orzeczeniu Rzecznika Generalnego TSUE, co stwarza ogromną szansę dla tysięcy kredytobiorców na uwolnienie się od problemów związanych z zaciągnięciem przez nich kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Trybunał podtrzymał prokonsumenckie stanowisko wyrażone przez Rzecznika Generalnego TSUE w maju tego roku. Do najważniejszych postanowień zawartych w wyroku można zaliczyć przede wszystkim uprawnienia sądów krajowych do zmiany treści zapisu, który ma nieuczciwy charakter, a właściwie ich braku – sąd krajowy po stwierdzeniu abuzywności niektórych postanowień umowy kredytowej nie może zastąpić ich przepisami prawa krajowego, ale powinien je z umowy całkowicie wyeliminować. Co więcej to wola konsumenta powinna mieć decydujący wpływ na sposób rozstrzygnięcia sporu z bankiem, mianowicie to konsument powinien wskazać, jakie postępowanie jest dla niego najlepsze.

W związku z powyższym można się spodziewać, że wyrok TSUE będzie miał ogromny wpływ na przyspieszenie postępowań sądowych, a także spodziewany kierunek rozstrzygnięcia spraw frankowych. Jak mówi dla  portalu BiznesTuba mec. Wojciech Bochenek, Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, istotność wyroku nie będzie ograniczała się jedynie do sprawy Państwa Dziubaków, ale jako wyrok zapadły w następstwie badania wykładni dyrektywy z 1993 r., będzie mieć znaczenie prejudycjalne dla wszystkich roszczeń dochodzonych na podstawie wspomnianej dyrektywy.

Z pewnością wyrok TSUE ułatwi również podjęcie decyzji kredytobiorcom, którzy dotychczas z różnych przyczyn wstrzymywali się ze skierowaniem swojej sprawy do sądu. Dlatego też można przypuszczać, że liczba kierowanych pozwów ulegnie zwiększeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.