Unieważnienie umowy kredytowej a przedawnienie

23 października 2019

Unieważnienie umowy kredytowej a przedawnienie

W dniu 3 października 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Jednym z zagadnień, jakie poruszano przy tej okazji był  okres przedawnienia obowiązujący bank oraz kredytobiorcę w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Głos w tej sprawie zabrała radca prawny Aleksandra Jakubowska, Kierownik Zespołu w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej strony sporu powinny dokonać wzajemnego rozliczenia – bank oddaje kredytobiorcy wpłacone przez niego środki, natomiast kredytobiorca zwraca do banku kwotę wypłaconego przez niego kredytu. Takie rozliczenie można uznać za korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ jest on zobowiązany do oddania wyłącznie kapitału wypłaconego przez bank, bez odsetek, opłat czy prowizji.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie kredytobiorcy wobec banku przedawnia się z upływem 10 lat, a po zmianie kodeksu cywilnego w lipcu 2018 r., każda zapłacona rata przedawnia się już po 6 latach. Istotne jest również to, że w przypadku kredytobiorcy przedawnienie obejmuje każdą ratę z osobna, natomiast roszczenie banku jako przedsiębiorcy przedawnia się w całości po 3 latach.

Oznacza to, że w sytuacji stwierdzenia nieważności umowy kredytu we frankach roszczenie banku będzie przedawnione. Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują jednak sytuację, w której możliwe jest dochodzenie przez przedsiębiorcę roszczeń od konsumenta po upływie okresu przedawnienia.

W ostatnim czasie pojawił się w mediach temat nowelizacji kodeksu cywilnego i wprowadzenia nowego art. 1171. Zgodnie z tym przepisem sąd może, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i po rozważeniu interesu stron, nie uwzględniać upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Istotne jest, że przepis nie działa automatycznie, o jego zastosowaniu zawsze decyduje sąd orzekający w konkretnej sprawie. Pamiętać trzeba przede wszystkim, że instytucja przedawnienia ma fundamentalne znaczenie w prawie i gwarantuje pewność sytuacji podmiotów obrotu prawnego. Skoro w ogóle ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie samego przedawnienia i uznaje, że jest ono zgodne z prawem, to odstępstwo od tej zasady powinno następować naprawdę w wyjątkowych przypadkach.

Warto przy tym zauważyć, że konsumenci nie pozostali bez ochrony, ponieważ wobec nich w dalszym ciągu ma zastosowanie art. 5 kodeksu cywilnego i wynikająca z niego ochrona, a także dodany nowelizacją kodeksu cywilnego  art. 117 § 21.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu bankier.pl

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej