Wydane w ubiegłym tygodniu postanowienie katowickiego sądu o usunięciu z umowy kredytowej parametru WIBOR wzbudziło zainteresowanie wśród kredytobiorców posiadających kredyty złotowe. Czy w nadchodzących miesiącach należy spodziewać się kolejnej fali pozwów przeciwko bankom?

WIBOR – postanowienie Sądu

W sprawie, której dotyczy wydane postanowienie wysokość rat kredytobiorców, po usunięciu z niej WIBOR-u zmniejszyła się z kwoty 6700zł do 1700zł.

Radca prawny Wojciech Bochenek zauważa analogię do sprawy wyroku w sprawie Państwa Dziubak. Uważa, że postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach będzie dla kredytobiorców podobnym bodźcem, który spowoduje napływ do sądów nowych spraw. Zdaniem prawnika kredytobiorcy zaczną weryfikować poprawność zapisów znajdujących się w ich umowach kredytowych i szukać długotrwałych rozwiązań prowadzących do uwolnienia się od nieuczciwych zapisów umownych:

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe w okresie historycznie najniższych stóp procentowych będą szukać pomocy nie tylko tej doraźnej w postaci wakacji kredytowych, ale również zaczną podejmować działania zmierzające do zweryfikowania swoich umowy kredytowych pod kątem ich zgodności z prawem – twierdzi mec. Bochenek.

Należy podkreślić, że wydane postanowienie to dopiero początek drogi. Do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie może minąć nawet kilka lat.

Kredyty PLN

Zdaniem mec. Bochenka prowadzenie tego typu postępowań będzie równie skomplikowane jak w przypadku kredytów CHF.

Ocenie prawnej będą podlegać takie aspekty jak sprawdzenie czy bank przedstawił ekonomiczne konsekwencje zmiany wysokości oprocentowania. Weryfikacji będzie należało dokonać w obszarze treści postanowień umownych jak i konstrukcji samej umowy.

W przypadku kredytów złotowych z pewnością należy zweryfikować treść umowy, w szczególności tych dotyczących oprocentowania oraz samego parametru Wiboru. Warto zweryfikować, czy bank spełnił wszystkie kwestie formalne w tym obszarze tj. czy poinformował klienta w jaki sposób Wibor jest ustalany, czy załączył do umowy dokumenty opisujące ten element – wskazuje prawnik.

Więcej informacji na portalu strefainwestorow.pl