Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt II C 550/21)

7 października 2021

Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt II C 550/21)

Dnia 07.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny w sprawie o sygn II C 550/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 163.115,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20.08.2020r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008r.,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej