Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt II C 550/21)

7 października 2021

Wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt II C 550/21)

Dnia 07.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny w sprawie o sygn II C 550/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 163.115,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20.08.2020r. do dnia zapłaty,

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008r.,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Wygrana z Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1231/21)

Dnia 11 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w

Czytaj więcej

Wyroki prawomocne przeciwko mBank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A. Wyroki są prawomocne. Wyrok

Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt V ACa 367/22)

W dniu 5.08.2022r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny, w którym Sąd

Czytaj więcej

Wyrok prawomocny – Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I Ca 327/22)

Dnia 3 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny.

Czytaj więcej