Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 543/20) – Odfrankowienie

9 lutego 2021

Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 543/20) – Odfrankowienie

W dniu 9 lutego 2021 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A. (sygn. akt: XVIII C 543/20) na mocy którego:

1.Zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta 61.507,43 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi do dnia zapłaty.

2. Zasądził od mBank S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 7.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.

3. Nakazał pobrać od mBank S.A. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 1.053,55 złotych tytułem części wynagrodzenia biegłego pokrytej tymczasowo przez Skarb Państwa.

4. Oddalił powództwo w pozostałej części – dotyczącej żądania zasądzenia odsetek. Mianowicie, w pozwie zażądano zasądzenia odsetek od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu. W ocenie Sądu terminem, od którego należało zasądzić odsetki, był termin od dnia następnego po doręczeniu pozwu pozwanemu.

Sąd uznał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, jednak po ich wyeliminowaniu może być nadal kontynuowana tzw. ofrankowienie umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej