W dniu 17.02.2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta. Postępowanie dotyczyło sprawy przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1118/20). Po rozpoznaniu sprawy sąd ustalił, że zawarta umowa jest nieważna.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:
– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 199.562,35 zł (zgodnie z żądaniem z nieważności) wraz z odsetkami,
– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
– kosztami postępowania w całości obciążył pozwanego w kwocie 6.434 zł.

Wyrok dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w mBank.

Dzisiejsze orzeczenie wpisuje się w treść uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej sposobu rozliczania stron w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszym blogu.