Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1118/20) – Nieważność

17 lutego 2021

Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt  I C 1118/20) – Nieważność

W dniu 17.02.2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta. Postępowanie dotyczyło sprawy przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1118/20). Po rozpoznaniu sprawy sąd ustalił, że zawarta umowa jest nieważna.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:
– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 199.562,35 zł (zgodnie z żądaniem z nieważności) wraz z odsetkami,
– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
– kosztami postępowania w całości obciążył pozwanego w kwocie 6.434 zł.

Wyrok dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w mBank.

Dzisiejsze orzeczenie wpisuje się w treść uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej sposobu rozliczania stron w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na naszym blogu.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej