Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II C 350/20)

19 maja 2021

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  II C 350/20)

Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego), a powodami;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 471.103,55zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej