Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II C 350/20)

19 maja 2021

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  II C 350/20)

Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego), a powodami;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 471.103,55zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej