Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II C 350/20)

19 maja 2021

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt  II C 350/20)

Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. (poprzednikiem prawnym pozwanego), a powodami;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 471.103,55zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej