W dniu 3 października 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który był szczególnie wyczekiwany przez osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny denominowany lub indeksowany do waluty franka szwajcarskiego. Jest on przychylny frankowiczom, przy czym należy pamiętać, że sam wyrok Trybunału nie wystarczy do tego, aby odzyskać pieniądze od banku.

O tym jakie działania mogą podjąć frankowicze, aby odzyskać pieniądze od banku dla portalu BIZNESTUBA opowiedziała mecenas Monika Kasprzyk, Kierownik Zespołu w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Przede wszystkim mało prawdopodobne wydaje się, aby banki zmieniły podejście w stosunku do kredytobiorców i zgadzały się na polubowne zakończenie sporu.

Według mecenas Moniki Kasprzyk bardziej prawdopodobna wydaje się być konieczność wystąpienia na drogę sądową w przypadku której zasadnym wydaje się być skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni wsparcie na każdym etapie postępowania.

 Jednak niezależnie od obranej ścieżki pierwszym krokiem, jaki powinien dokonać frankowicz powinno być skompletowanie dokumentacji dotyczącej kredytu, co znacznie ułatwia późniejszy ewentualny proces dochodzenia roszczeń od banku. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną na portalu BIZNESTUBA.