Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

30 listopada 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy o sygn. I ACa 872/21 przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w kwocie 4050 zł.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 30.07.2021 r. o sygn. I C 1190/20 zasądzający na rzecz powódki 154.879,64 zł w związku z nieważnością umowy. Sprawa dotyczy kredytu całkowicie spłaconego.

Zdaniem sądu wysokość kursu w oparciu o który kształtowane było saldo zadłużenia, była ustalana jednostronnie przez bank w sposób arbitralny. Sąd podkreślił także, że pozwany mógł to czynić w sposób dowolny i niekontrolowany, a powódka, która ponosiła skutki takiego arbitralnego działania banku, nie miała na nie żadnego wpływu. Umowa została uznana przez sąd za nieważną.

Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego zawartej w 2005r. Warto podkreślić również tempo rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji. Wyrok zapadł dokładnie po czterech miesiącach od czasu wydania w sprawie wyroku nieprawomocnego.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej