Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

30 marca 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

W dniu 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

1) zasądził od pozwanego kwotę 57.242,39 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.07.2020 r. do dnia zapłaty, i  kwotę 32.479,65 CHF  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty,

2) zasądził od pozwanego kwotę 2.751,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

3) oddalił powództwo w pozostałej części,

4)ustalił, iż umowa kredytu z dnia 5.12.2008 r. zawarta pomiędzy stronami jest nieważna,

5) zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej