Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

30 marca 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

W dniu 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

1) zasądził od pozwanego kwotę 57.242,39 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.07.2020 r. do dnia zapłaty, i  kwotę 32.479,65 CHF  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty,

2) zasądził od pozwanego kwotę 2.751,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

3) oddalił powództwo w pozostałej części,

4)ustalił, iż umowa kredytu z dnia 5.12.2008 r. zawarta pomiędzy stronami jest nieważna,

5) zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej