Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

30 marca 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 912/20) – nieważność

W dniu 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

1) zasądził od pozwanego kwotę 57.242,39 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24.07.2020 r. do dnia zapłaty, i  kwotę 32.479,65 CHF  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty,

2) zasądził od pozwanego kwotę 2.751,19 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.10.2020 r. do dnia zapłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,

3) oddalił powództwo w pozostałej części,

4)ustalił, iż umowa kredytu z dnia 5.12.2008 r. zawarta pomiędzy stronami jest nieważna,

5) zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej