Główny przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału udzielonych kredytów w frankach szwajcarskich na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy umowa kredytowa została unieważniona. UOKiK staje po stronie Frankowiczów i dodaje, że jeśli taka pomoc będzie potrzebna, zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Frankowiczom poprzez wystawienie opinii prawnej.

 

UOKiK ramię w ramię z Frankowiczami

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny podkreśla, że UOKiK nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swojego stanowiska w sprawie. Zgodnie z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest przekonany, że banki nie są uprawnione do żadnego wynagrodzenia ani innych form rekompensat finansowych, z wyjątkiem zwrotu pierwotnie udzielonego kapitału. Dodaje również, że biorąc pod uwagę  przekonanie UOKiK oparte na ostatnim orzeczeniu TSUE z czerwca, dochodzi do wniosku, że banki nie mają podstaw do żądania waloryzacji kwoty kredytu udzielonego Kredytobiorcom. Zapowiada, że wkrótce opublikowana zostanie wyczerpująca opinia prawna dotyczącą tej sprawy.

Przewodniczący urzędu podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich dotychczasowych orzeczeniach wielokrotnie podkreślał, że przedsiębiorca, który używał w swoich umowach nieuczciwe kaluzule, ponosi pełne konsekwencje zerwania umowy. Obecne starania banków, które próbują w sądach przekonać, że mają prawo do waloryzacji kapitału pożyczonego w ramach kredytów w szwajcarskiej walucie, nawet w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, są przez UOKiK uznawane za nieuzasadnione.

frankowicze kancelaria

 

UOKiK: Banki straciły swoją szansę

Jednak banki twierdzą, że pomimo decyzji TSUE, nadal mogą ubiegać się o waloryzację kapitału z kredytów we frankach, których umowy zostały unieważnione. Według ich opinii, waloryzacja kapitału różni się od wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdyż ma na celu tylko zrównanie utraty rzeczywistej wartości pieniądza, na przykład w wyniku inflacji. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, przedstawił to stanowisko pod koniec czerwca. Jego zdaniem, żądanie waloryzacji kapitału nie stoi w sprzeczności z werdyktem TSUE.

Główny przedstawiciel UOKiK stwierdza, że po czerwcowym werdykcie TSUE sektor bankowy nie skorzystał z okazji do rozpoczęcia nowego etapu. Jego zdaniem, miał możliwość opracowania innowacyjnego podejścia do swoich klientów i kwestii związanych z kredytami we frankach, zwiększenia liczby ugód oraz dążenia do szybkiego zakończenia procesów sądowych.

Banki zrezygnowały z tej możliwości wskazując, że nie zgadzają się z orzeczeniem TSUE i będą domagać się waloryzacji kapitału, po raz kolejny przesuwając w czasie rozwiązanie problemu frankowego. Po raz kolejny próbują dochodzić roszczeń, które w naszej opinii im się nie należą. Zakładam, że po pytaniach prejudycjalnych Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdzi, iż waloryzacja kapitału nie powinna mieć miejsca

Tomasz Chróstny

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Więcej informacji: 300gospodarka.pl