Banki coraz częściej pomimo prawomocnego wyroku, korzystnego dla kredytobiorców, próbują pobierać raty z konta klienta stosując swoje tabele kursowe. Utrudniają także inne kluczowe kwestie. Jak zapobiec takiej sytuacji?

Pomoc-frankowiczom

W czym tkwi problem?

Banki próbują nieco na siłę tkwić w przekonaniu, że mimo prawomocnego wyroku korzystnego dla kredytobiorcy, umowa jest nadal ważna. Problem wynika ze sposobu sformułowania sentencji wyroku przez sędziego. Jeżeli w sentencji wyroku jeden z punktów odnosi się wprost do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, nie ma podstaw do rozbieżności w zakresie interpretacji. Sytuacja się komplikuje, kiedy mamy do czynienia z tzw. przesłankowym stwierdzeniem nieważności. To znaczy, gdy nieważność wynika dopiero z uzasadnienia wyroku, natomiast sentencja nie odnosi się do tej kwestii wcale.

Należy także wskazać na opieszałość banków, z którą często mamy do czynienia już na etapie pozyskania dokumentacji niezbędnej stronie powodowej do wytoczenia powództwa. Banki kontynuują podobne praktyki nawet po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia przez kredytobiorcę.

Tutaj niejednokrotnie trzeba banki wzywać i ponaglać do wykonania wyroku i przelania na rzecz klienta zasądzonych roszczeń czy to z tytułu nieważności, czy też nadpłaconych rat – mówi radca prawny Wojciech Bochenek.

W niektórych przypadkach należności od banku można wyegzekwować dopiero podczas postępowania egzekucyjnego, także i na taką ewentualność należy zabezpieczyć interesy Frankowicza.

Które kwestie bank może utrudniać?

Istotnym elementem postępowania jest uzyskanie od banku nowego harmonogramu spłaty kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, uwzględniającego niższe saldo kredytu. W ocenie mec. Bochenka w niektórych sytuacjach, jedyną drogą do uzyskania zaktualizowanego harmonogramu, może okazać się kolejne wytoczenie powództwa.

Następna sprawa to wykreślenie hipoteki. Jeżeli bank nie podejmie odpowiednich czynności, konieczne jest wystąpienie do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą. Istnieją podstawy prawne, w oparciu o które nieruchomość zostanie wykreślona z hipoteki bez udziału banku, który w takiej sytuacji naraża się jedynie na generowanie kosztów i osłabienie swojej pozycji finansowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Prawo.pl.