W pierwszym kwartale 2023r. liczba wyroków w sprawach frankowych wzrosła do 3,8 tys. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, liczba ta wynosiła 1,7 tys. Dodatkowo, jak wynika z danych zgromadzonych przez Votum Robin Lawyers, banki przegrały 97 proc. spraw jeśli chodzi o bezumowne korzystanie z kapitału.

Frankowicze – aktualne statystyki

Zgodnie z danymi, w pierwszym kwartale zapadło ogółem 3.747 korzystnych wyroków, z czego w 3.660 sprawach (97,5%) sądy stwierdziły nieważność umowy kredytowej. Natomiast w 87 wyrokach (2,5%) sądy postanowiły utrzymać umowę w mocy (odfrankowienie), eliminując jednocześnie nieuczciwe warunki umowne dotyczące klauzuli przeliczeniowej.

Możemy śmiało powiedzieć, że sądy powszechne ukształtowały orzecznictwo w sprawach frankowych, gdzie dominującym rozstrzygnięciem jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, a Kredytobiorcy wygrywają prawomocnie 99 proc. spraw.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Według raportu, banki zwyciężyły w 83 sprawach w pierwszym kwartale, co stanowi 2,15% wszystkich spraw. Dodatkowo, w 15 przypadkach (co stanowi 0,4% wszystkich spraw), wyrok został uchylony przez sąd drugiej instancji i przekazany do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.

Co do danych z I kwartału 2022 r., na rynku zapadło 1.703 wyroki, z czego aż 97% było korzystnych dla kredytobiorców.

Votum Robin Lawyers doniosło również o znaczącym wzroście liczby wyroków frankowych sądów drugiej instancji. W I kwartale zapadło łącznie 813 rozstrzygnięć. Spośród nich, kredytobiorcy uzyskali korzystne rozstrzygnięcia w 806 sprawach, co stanowi imponujący odsetek wynoszący 99% wszystkich rozstrzygnięć.

kancelaria CHF

Bezumowne korzystanie z kapitału

Informacje dotyczące roszczeń banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału są nowymi statystykami przedstawionymi przez Votum. Należy jednak zauważyć, że te statystyki nie obejmują konkretnego okresu, lecz są zbiorem spraw, do których Votum miało dostęp.

Z punktu widzenia spraw frankowych istotne wdaje się zobrazowanie sytuacji sporów banków z kredytobiorcami o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Sądy powszechne mierząc się z tym zagadnieniem prawnym, wydały do tej pory co najmniej 118 wyroków, w których zweryfikowały podstawy prawne zgłaszanych przez banki roszczeń.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Jak wskazuje mec. Bochenek, w 114 przypadkach (co stanowi 97 proc.) sądy opowiedziały się po stronie konsumentów. Zaledwie 4 sprawy zakończyły się wygraną banków.

W oczekiwaniu na wyrok TSUE C-520/21

Przypomnijmy, już 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie C-520/21. Wówczas poznamy ostateczne stanowisko TSUE w przedmiocie bezumownego korzystania z kapitału.

Zdaniem mec. Bochenka sądy, mimo braku ostatecznego wyroku TSUE, już teraz zaczynają kształtować jednolite stanowisko w sprawach dotyczących bezumownego korzystania z kapitału, w którym banki przegrywają 97% spraw. W ocenie prawnika, sądy słusznie przyjmują, że ochrona konsumenta wynikająca z Dyrektywy 93/13 nie daje bankom podstaw do domagania się dodatkowych roszczeń z tytułu wadliwej umowy.

Więcej informacji na portalu Biznes.pap