W kwietniu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała ponad 900 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Frankowicze nadal wygrywają

W ubiegłym miesiącu Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała łącznie 165 wyroków prawomocnych w sprawach Frankowiczów! Dla porównania, w marcu odnotowaliśmy 176 rozstrzygnięć drugoinstancyjnych.

Spośród wszystkich uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż  156 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W czterech przypadkach zdecydowały o odfrankowieniu umowy. W pięciu przypadkach sądy nie wydały ostatecznego wyroku, decydując tym samym o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji.

W przypadku orzeczeń drugoinstancyjnych 98 proc. z nich było korzystnych dla naszych Klientów!

Z którymi bankami najczęściej wygrywają prawomocnie Frankowicze?

  • mBank S.A. (33 korzystne wyroki dla kredytobiorców uzyskane w kwietniu)
  • PKO BP S.A. (25 wyroków korzystnych dla Frankowiczów)
  • Raiffeisen Bank International IG (18 prawomocnych wygranych)
  • Santander Bank Polska S.A. (uzyskaliśmy 18 korzystnych rozstrzygnięć)

Wyroki prawomocne uzyskaliśmy także na rzecz Klientów posiadających umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. (17) oraz Bankiem Millennium S.A. (15). Mniej wyroków zapadło przeciwko Santander Consumer Bank S.A., Bankowi Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

kancelaria CHF

Kwiecień 2023r. – Wyroki Frankowicze

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I i II instancji, 96 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. W poprzednim miesiącu odsetek ten wyniósł 97 proc. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. W kwietniu zakończono w ten sposób 92 proc. sporów.

Łącznie w kwietniu uzyskaliśmy dokładnie 924 wyroki w sprawach frankowych!

Spośród ponad 900 zapadłych wyroków, zaledwie 25 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 11 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 38 sprawach oddaliły nasze powództwo. W tych sprawach sporządzane są apelacje.