W czwartek, 15 czerwca bieżącego roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podejmie decyzję, czy możliwe jest zawieszenie spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. Sprawa ta dotyczy sporu z Getin Noble Bankiem, jednak ma ogromne znaczenie dla wszystkich toczących się postępowań. Tego samego dnia unijny sąd wyda zatem dwa kluczowe wyroki dotyczące kwestii związanych z kredytami frankowymi – Frankowicze z niecierpliwością wyczekują na stanowisko Trybunału w przedmiocie bezumownego korzystania z kapitału.

Frankowicze – Ważne wyroki TSUE

Już w połowie czerwca poznamy stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w następujących sprawach:

  • W sprawie o sygn. C-520/21 (TSUE rozstrzygnie czy w przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, bankowi i konsumentowi należy się opłata za korzystanie z kapitału)
  • W sprawie o sygn. C-287/22 (chodzi o rozstrzygnięcie zasadności zawieszania spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego)
kredyt chf

Sprawa TSUE C-287/22

Pytanie w przedmiotowej sprawie do Trybunału skierował sędzia Piotr Bednarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrując jedną ze spraw frankowych.

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?

Zawieszenie płatności rat w sprawach frankowych

W sprawie o sygn. C-287/22 kredytobiorcy nie uregulowali jeszcze całkowitej kwoty udzielonego im kredytu i otrzymali postanowienie odmawiające przyznania im zabezpieczenia. Tzw. wydział frankowy, zajmujący się sprawami związanymi z kredytami we frankach szwajcarskich, przyjął zasadę, że nie udziela zabezpieczenia, jeśli kapitał nie został jeszcze spłacony w całości.

Jednakże problem, o którym mowa, dotyczy nie tylko klientów Getin Noble Banku posiadających kredyt hipoteczny, ale również wszystkich osób, które toczą spory z bankiem. Nadal istnieje znaczący odsetek sądów, w tym niektóre wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie, które uznają wnioski kredytobiorców za niemożliwe do uwzględnienia.

Dziś możemy wskazywać, że wydawane zabezpieczanie nie są częstą praktyką, a jeżeli się zdarzają, to w zakresie spraw, w których kredyt nominalnie został spłacony przez kredytobiorcę. Orzecznictwo w tym obszarze jest niejednolite i wymaga pewnego uregulowania. Stanowisko TSUE oraz przedstawiona przez niego argumentacja może być dodatkowym wsparciem dla wszystkich kredytobiorców, którzy procesują się z bankiem lub zamierzają wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Frankowicze – wniosek o zabezpieczenie

W ocenie prawników, udzielenie zabezpieczenia przez sąd jest istotne dla ochrony interesów kredytobiorcy, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór przed sądem się przedłuża. Ich zdaniem zawieszenie płatności rat może zapewnić pewną równowagę stron i umożliwić sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie będzie miała zatem znaczący wpływ na podejście sądów do przyznawania zabezpieczeń i może wprowadzić jasne wytyczne dotyczące sytuacji, w których zawieszenie płatności rat jest uzasadnione, nawet jeśli kapitał nie został jeszcze w całości spłacony.

Na koniec warto dodać, że Getin Noble Bank został pozwany przez blisko 10 tysięcy kredytobiorców. Dodatkowo, na rozstrzygnięcie oczekuje jeszcze pytanie w sprawie Getin Nobel Banku, zadane już po ogłoszeniu decyzji o przymusowej restrukturyzacji, w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię.

Więcej informacji na Business Insider.