Czy Narodowy Bank Polski pomoże Frankowiczom?

11 lutego 2021

Czy Narodowy Bank Polski pomoże Frankowiczom?

W grudniu ubiegłego roku Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski wystąpił do banków z prośbą o zaoferowanie swoim klientom możliwości przewalutowania kredytów hipotecznych na kredyty złotowe. Przedstawione przez banki propozycje ugód nie spotkały się jednak z aprobatą klientów kredytów frankowych. Niektóre z banków zwróciły się do zarządu NBP z prośbą o wsparcie w tym zakresie. Czy Narodowy Bank Polski pomoże Frankowiczom?

kancelaria pomoc frankowiczom

Stanowisko NBP

Okazuje się, że pomysł ten nie był wcześniej konsultowany z NBP. W związku z tym podejście NBP wydaje się być dość zachowawcze.

W opinii zarządu NBP na obecnym etapie trudno jest o jednoznaczną ocenę inicjatywy banków. Łączą się z nią bowiem zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia dla stabilności systemu finansowego.

Zasadniczym punktem byłoby przystąpienie do operacji większej ilości banków. Kolejna sprawa to przedstawienie propozycji zarówno korzystnej dla kredytobiorców jak i przejrzystej pąd kątem prawnym. Chodzi m. in. o to, żeby decyzje zapadły na odpowiednich szczeblach i za zgodą akcjonariuszy, a także żeby została wykluczona możliwość dochodzenia przez klientów dalszych roszczeń, w tym związanych z klauzulami przeliczeniowymi po zawarciu ugody – ocenia NBP.

Ugody dostępne dla wszystkich?

Istotną kwestią jest fakt, że nie wszystkie banki wzięły udział w inicjatywie. Jak wskazuje NBP, brak uczestnictwa wszystkich banków w operacji sprawia, że nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z oferty przewalutowania. Zatem problem kredytów walutowych w polskim systemie bankowym wciąż nie zostanie ostatecznie rozwiązany i ryzyko z nimi związane dalej ciążyć będzie na sektorze.

Analizując propozycje ugód po apelu przewodniczącego KNF, można by pokusić się o stwierdzenie, że i tym razem będzie to pewnego rodzaju strategia banków mająca ne celu opóźnienie w podjęciu decyzji, która niewątpliwie wpłynie na niekorzyść Frankowiczów.

Odnoszę wrażenie, jakby banki grały na czas w zakresie wypracowania i przedstawienia konkretnych propozycji, co oczywiście jest dla nich korzystne, gdyż z każdym miesiącem kredytobiorcom przedawniają się roszczenia możliwe do odzyskania jedynie na drodze sądowej – ocenia radca prawny Wojciech Bochenek z Kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Czy inicjatywa banków rzeczywiście przyczyni się do rozwiązania problemu choćby części Frankowiczów? Przyglądając się bliżej propozycjom ugód po apelu przewodniczącego KNF, które w żaden sposób nie nawiązywały do żądań Frankowiczów formułowanych w pozwach i tym razem może być podobnie. Liczymy na to, że Uchwała Sądu Najwyższego, której publikacja została zaplanowana na 25 marca bieżącego roku odniesie się do powyższych kwestii i pomoże wyznaczyć właściwy kierunek.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu tutaj.

Czytaj również


Czy zmiana LIBOR-u na SARON wymaga aneksowania umowy?

Z dniem 1. stycznia 2022r. wskaźnik LIBOR z mocy prawa został zastąpiony przez SARON. Czy

Czytaj więcej
wygrane-2021

W 2021 r. Wygraliśmy Ponad 800 Spraw Frankowych!

Za nami kolejny rok zmagań w sprawach frankowych. Rok intensywny w nowe doświadczenia i wyzwania.

Czytaj więcej
wygrane-w-maju-frankowicze

Umowy złotowe także zawierają zapisy niedozwolone! Złotówkowicze ruszą do sądów?

Wśród spraw kierowanych do sądów przeciwko bankom z tytułu wadliwych umów kredytowych prawdopodobnie znajdą się

Czytaj więcej

Rekordowa ilość wyroków frankowych w 2021r. Co przyniesie bieżący rok?

W minionym roku zapadło trzykrotnie więcej wyroków niż w 2020r. Wszystko wskazuje na to, że

Czytaj więcej