Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

24 maja 2021

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

Dnia 24 maja br. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 721/20 zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 103.772,10 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.112 zł.

Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące zważywszy na to, że w sprawie mamy do czynienia z kredytem denominowanym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela poglądu dotyczącego nieważności. Natomiast zasądzona kwota wynika wprost z opinii powołanego biegłego.

Sprawa dotyczy kredytu udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w drugiej połowie 2008 r. Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został skierowany w dniu 27 marca 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej