Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

24 maja 2021

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

Dnia 24 maja br. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 721/20 zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 103.772,10 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.112 zł.

Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące zważywszy na to, że w sprawie mamy do czynienia z kredytem denominowanym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela poglądu dotyczącego nieważności. Natomiast zasądzona kwota wynika wprost z opinii powołanego biegłego.

Sprawa dotyczy kredytu udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w drugiej połowie 2008 r. Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został skierowany w dniu 27 marca 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej