Dnia 24 maja br. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 721/20 zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 103.772,10 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.112 zł.

Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące zważywszy na to, że w sprawie mamy do czynienia z kredytem denominowanym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela poglądu dotyczącego nieważności. Natomiast zasądzona kwota wynika wprost z opinii powołanego biegłego.

Sprawa dotyczy kredytu udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w drugiej połowie 2008 r. Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został skierowany w dniu 27 marca 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.