Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

24 maja 2021

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 721/20) – Wyrok

Dnia 24 maja br. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 721/20 zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 103.772,10 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w wysokości 6.112 zł.

Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy, co jest dość zaskakujące zważywszy na to, że w sprawie mamy do czynienia z kredytem denominowanym. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie podziela poglądu dotyczącego nieważności. Natomiast zasądzona kwota wynika wprost z opinii powołanego biegłego.

Sprawa dotyczy kredytu udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w drugiej połowie 2008 r. Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie został skierowany w dniu 27 marca 2020 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej