Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

31 sierpnia 2021

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy aż 14 razy zdecydowały o ustaleniu nieważności umowy kredytowej. Zaledwie jeden wyrok dotyczył odfrankowienia.

I C 360/21

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej I Wydział Cywilny dn. 30.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 39.143,70 zł.

I C 603/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny dn. 25.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 78.333,95 zł.

I C 532/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny dn. 11.08.2021 r. ustalił, że umowa może zostać utrzymana w mocy prawnej i zasądził na rzecz powodów z tytułu odfrankowienia łącznie 36.864,30 zł.

I C 455/20

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy , I Wydział Cywilny dn. 5.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 76.810,27 zł.

II C 672/20

Sąd Okręgowy w Katowicach , II Wydział Cywilny dn. 4.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 198.048,36zł.

Pomoc-frankowiczom

I C 131/20

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy , I Wydział Cywilny dn. 4.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 80.612,01 zł.

II C 779/20

Sąd Okręgowy w Katowicach , II Wydział Cywilny dn. 3.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 115.947,85 zł.

I C 107/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny dn. 2.08.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

I C 421/20

Sąd Okręgowy w Olsztynie , I Wydział Cywilny dn. 30.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 22.527,81 zł.

I C 425/20

Sąd Okręgowy w Częstochowie , I Wydział Cywilny dn. 30.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 150.130,43 zł.

I C 574/20

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe , I Wydział Cywilny dn. 29.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 66.743,36 zł

I C 50/21

Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny dn. 29.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 66.044,62 zł

III C 1166/20

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie , III Wydział Cywilny 27.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 197.704,30 zł

I C 564/20

Sąd Rejonowy w Iławie, I Wydział Cywilny dn. 23.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 57.704,20 zł

I C 767/20

Sąd Rejonowy w Sosnowcu, I Wydział Cywilny dn. 19.07.2021 r. ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów łącznie 66.743,36 zł

Wyroki nie są prawomocne. We wszystkich sprawach zasądzono także zwrot kosztów procesowych na rzecz powodów.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej