Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

8 kwietnia 2021

Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

Podsumowując ilość rozstrzygnięć w sprawach frankowych w marcu, można zauważyć utrzymujący się – korzystny trend dla kredytobiorców. Frankowicze wygrywali w sporach z bankami w 95%.

Orzecznictwo w sprawach frankowych w marcu

W marcu udało się dotrzeć do 70 wyroków. Ilość orzeczeń jest mniejsza, w szczególności odnosząc się do danych z listopada i grudnia ubiegłego roku, gdzie rozstrzygnięć było odpowiednio 134 i 148. Aktualnie, sędziowie czekają na uchwałę Sądu Najwyższego, której publikacja została przeniesiona na 13 kwietnia br. Jednak niektórzy z nich, mimo to w dalszym ciągu rozpatrywali sprawy, orzekając na korzyść kredytobiorców.

W naszej kancelarii zaobserwowaliśmy ożywienie sądów dopiero w ostatnim tygodniu marca, w którym uzyskaliśmy kilka wyroków stwierdzających nieważność umów kredytowych, co potwierdza, że sądy pomimo oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego potrafią sprawnie kończyć sprawy – mówi Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Zdecydowana większość wyroków zapadła w sądach pierwszej instancji. Zaledwie trzy wyroki były prawomocne, natomiast wszystkie z nich były korzystne dla kredytobiorców.

Dominuje teoria dwóch kondykcji

Trendy orzecznicze w zakresie stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej pozostają bez zmian. Stanowią one ponad 80% wszystkich rozstrzygnięć w sprawach frankowych. W ostatnim czasie sądy jednak częściej orzekają stosując teorię dwóch kondykcji.

Od uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła 16 lutego tego roku, sądy w razie nieważności zdecydowanie częściej rozliczają umowy zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji. To spora zmiana względem ostatnich miesięcymówi Bochenek.

Taki sposób rozliczenia jest bardzo atrakcyjny dla kredytobiorców, gdyż w tym przypadku bank w pierwszej kolejności jest zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń jakie klient był zobligowany pokryć z tytułu zawartej umowy na jego rzecz.

Jeśli chodzi o sytuację finansową sektora bankowego, zaobserwowano spadek zysku netto o prawie jedną czwartą w stosunku do roku ubiegłego. Mimo wzrostu opłat i prowizji, zyski banków maleją.

Więcej szczegółowych danych znajdą Państwo w artykule na portalu rp.pl.

Czytaj również


Argumenty prawne kontra argumenty ekonomiczne – polemika z tezami prof. L. Balcerowicza

W ostatnim czasie w mediach temat dotyczący sporu o kredyty frankowe był wielokrotnie poruszany. Niewątpliwie

Czytaj więcej

Działanie sądów i rozpatrywanie spraw frankowych w czasie pandemii koronawirusa (Covid-19)

Panujący stan pandemii spowodowany wirusem SARS-CoV-2 (Covid-19) wpływa na wszystkie obszary życia gospodarczego, społecznego oraz

Czytaj więcej

Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

Podsumowując ilość rozstrzygnięć w sprawach frankowych w marcu, można zauważyć utrzymujący się - korzystny trend

Czytaj więcej

Kwiecień nowym miesiącem frankowiczów?

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata! Nie da się ukryć, że kwiecień jest

Czytaj więcej