Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

8 kwietnia 2021

Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

Podsumowując ilość rozstrzygnięć w sprawach frankowych w marcu, można zauważyć utrzymujący się – korzystny trend dla kredytobiorców. Frankowicze wygrywali w sporach z bankami w 95%.

Orzecznictwo w sprawach frankowych w marcu

W marcu udało się dotrzeć do 70 wyroków. Ilość orzeczeń jest mniejsza, w szczególności odnosząc się do danych z listopada i grudnia ubiegłego roku, gdzie rozstrzygnięć było odpowiednio 134 i 148. Aktualnie, sędziowie czekają na uchwałę Sądu Najwyższego, której publikacja została przeniesiona na 13 kwietnia br. Jednak niektórzy z nich, mimo to w dalszym ciągu rozpatrywali sprawy, orzekając na korzyść kredytobiorców.

W naszej kancelarii zaobserwowaliśmy ożywienie sądów dopiero w ostatnim tygodniu marca, w którym uzyskaliśmy kilka wyroków stwierdzających nieważność umów kredytowych, co potwierdza, że sądy pomimo oczekiwania na uchwałę Sądu Najwyższego potrafią sprawnie kończyć sprawy – mówi Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Zdecydowana większość wyroków zapadła w sądach pierwszej instancji. Zaledwie trzy wyroki były prawomocne, natomiast wszystkie z nich były korzystne dla kredytobiorców.

Dominuje teoria dwóch kondykcji

Trendy orzecznicze w zakresie stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej pozostają bez zmian. Stanowią one ponad 80% wszystkich rozstrzygnięć w sprawach frankowych. W ostatnim czasie sądy jednak częściej orzekają stosując teorię dwóch kondykcji.

Od uchwały Sądu Najwyższego, która zapadła 16 lutego tego roku, sądy w razie nieważności zdecydowanie częściej rozliczają umowy zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji. To spora zmiana względem ostatnich miesięcymówi Bochenek.

Taki sposób rozliczenia jest bardzo atrakcyjny dla kredytobiorców, gdyż w tym przypadku bank w pierwszej kolejności jest zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń jakie klient był zobligowany pokryć z tytułu zawartej umowy na jego rzecz.

Jeśli chodzi o sytuację finansową sektora bankowego, zaobserwowano spadek zysku netto o prawie jedną czwartą w stosunku do roku ubiegłego. Mimo wzrostu opłat i prowizji, zyski banków maleją.

Więcej szczegółowych danych znajdą Państwo w artykule na portalu rp.pl.

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej