Frankowicze – wrześniowe statystyki

7 października 2020

Frankowicze – wrześniowe statystyki

Z perspektywy kredytobiorców frankowych walczących z bankami wrzesień jest oceniany jako jeden z najlepszych miesięcy. Obie strony tego sporu czekają na wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą wpłynąć na orzecznictwo. Jak przedstawiają się statystyki spraw bankowych w miesiącu wrześniu? Ile spraw wygrali frankowicze?

kancelaria pomoc frankowiczom

Frankowicze w sądach

W ubiegłym miesiącu zapadło co najmniej 81 wyroków sądowych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego. Przy czym 78 z nich było korzystnych dla kredytobiorców. Tym samym 96% wyroków wydanych we wrześniu przez sądy I i II instancji było rozstrzygnięciami przychylnymi frankowiczom.

Główna statystyka wrześniowych wyroków jest jeszcze bardziej korzystna dla frankowiczów niż w poprzednich miesiącach. Wskaźnik wygranych przez nich spraw w ostatnich miesiącach wzrósł do ponad 90 proc. z 70–80 proc. w pierwszym półroczu. Zaznaczamy, że nie ma publicznie dostępnej i pełnej bazy orzeczeń w sprawach frankowych. Prawdopodobnie nie są to wszystkie wyroki zapadłe we wrześniu.

Analizując statystyki z ostatnich miesięcy można zaobserwować, że blisko 80% wyroków wydanych przez sądy we wrześniu dotyczyło nieważności umowy. Pozostałe 20% wyroków stwierdzało odfrankowienie umowy kredytowej. Potwierdza to pewien trend widoczny już w poprzednich miesiącach. Ponadto wrzesień był miesiącem rekordowym jeśli chodzi o sprawy, które wygrali frankowicze.

W ocenie mecenasa Wojciecha Bochenka odsetek wygrywanych przez klientów spraw sięgający 96 proc. nie powinien zaskakiwać. Od wydania wyroku TSUE z 3 października 2019 r. sądy coraz częściej uznają, że mechanizm przeliczeniowy zawarty w umowach kredytowych jest nieuczciwy. Stwierdzenie nieuczciwości tego mechanizmu skutkuje jego usunięciem z treści umowy albo prowadzi do upadku całej umowy. Przedstawiane statystyki zawsze mogą być obarczone błędem statystycznym, zwłaszcza że nie funkcjonuje żadna oficjalna baza wyroków w sprawach frankowych. Natomiast od dłuższego czasu odsetek spraw wygrywanych przez kredytobiorców utrzymuje się na poziomie 85–90 proc. Nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić – komentuje mecenas Bochenek.

Sąd Najwyższy a przyszłość frankowiczów

Eksperci są zgodni co do tego, że w sprawach dotyczących kredytów frankowych potrzebny jest głos Sądu Najwyższego. Mógłby on wpłynąć na ujednolicenie orzecznictwa sądowego. Ponadto w przypadku stwierdzenia nieważności umowy brakuje jasnego stanowiska w związku z wzajemnym rozliczeniem się stron.

Mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych uważa, że w zakresie spraw frankowych kluczowe są dwa zagadnienia:

  1. Po pierwsze, według jakiej teorii sądy powinny zasądzać kredytobiorcom ich roszczenia przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej – zastosowanie teorii salda czy teorii dwóch kondycji. Za tą ostatnią opowiedział się w wyroku z 11.12.2019 r. SN, z czym się zgadzam.
  2. Drugim ważnym zagadnieniem nie tylko dla kredytobiorców, ale również dla banków jest ustalenie momentu, od którego zaczyna biec okres przedawnienia roszczeń. W orzecznictwie można zaobserwować rozbieżności, które nigdy nie były szerzej analizowane w zakresie spraw z udziałem konsumentów i zapewne będą przedmiotem szerszej dyskusji. Być może pomocne w tym zakresie będzie stanowisko TSUE odpowiadającego na pytania gdańskiego sądu. Zanim Trybunał wyda rozstrzygnięcie, w pierwszej kolejności zostanie wydana opinia rzecznika generalnego TSUE – mówi Bochenek.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na portalu internetowym parkiet.com

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej