Frankowicze – wrześniowe statystyki

7 października 2020

Z perspektywy kredytobiorców frankowych walczących z bankami wrzesień jest oceniany jako jeden z najlepszych miesięcy. Obie strony tego sporu czekają na wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą wpłynąć na orzecznictwo. Jak przedstawiają się statystyki spraw bankowych w miesiącu wrześniu? Ile spraw wygrali frankowicze?

kancelaria pomoc frankowiczom

Frankowicze w sądach

W ubiegłym miesiącu zapadło co najmniej 81 wyroków sądowych w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty franka szwajcarskiego. Przy czym 78 z nich było korzystnych dla kredytobiorców. Tym samym 96% wyroków wydanych we wrześniu przez sądy I i II instancji było rozstrzygnięciami przychylnymi frankowiczom.

Główna statystyka wrześniowych wyroków jest jeszcze bardziej korzystna dla frankowiczów niż w poprzednich miesiącach. Wskaźnik wygranych przez nich spraw w ostatnich miesiącach wzrósł do ponad 90 proc. z 70–80 proc. w pierwszym półroczu. Zaznaczamy, że nie ma publicznie dostępnej i pełnej bazy orzeczeń w sprawach frankowych. Prawdopodobnie nie są to wszystkie wyroki zapadłe we wrześniu.

Analizując statystyki z ostatnich miesięcy można zaobserwować, że blisko 80% wyroków wydanych przez sądy we wrześniu dotyczyło nieważności umowy. Pozostałe 20% wyroków stwierdzało odfrankowienie umowy kredytowej. Potwierdza to pewien trend widoczny już w poprzednich miesiącach. Ponadto wrzesień był miesiącem rekordowym jeśli chodzi o sprawy, które wygrali frankowicze.

W ocenie mecenasa Wojciecha Bochenka odsetek wygrywanych przez klientów spraw sięgający 96 proc. nie powinien zaskakiwać. Od wydania wyroku TSUE z 3 października 2019 r. sądy coraz częściej uznają, że mechanizm przeliczeniowy zawarty w umowach kredytowych jest nieuczciwy. Stwierdzenie nieuczciwości tego mechanizmu skutkuje jego usunięciem z treści umowy albo prowadzi do upadku całej umowy. Przedstawiane statystyki zawsze mogą być obarczone błędem statystycznym, zwłaszcza że nie funkcjonuje żadna oficjalna baza wyroków w sprawach frankowych. Natomiast od dłuższego czasu odsetek spraw wygrywanych przez kredytobiorców utrzymuje się na poziomie 85–90 proc. Nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić – komentuje mecenas Bochenek.

Sąd Najwyższy a przyszłość frankowiczów

Eksperci są zgodni co do tego, że w sprawach dotyczących kredytów frankowych potrzebny jest głos Sądu Najwyższego. Mógłby on wpłynąć na ujednolicenie orzecznictwa sądowego. Ponadto w przypadku stwierdzenia nieważności umowy brakuje jasnego stanowiska w związku z wzajemnym rozliczeniem się stron.

Mecenas Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych uważa, że w zakresie spraw frankowych kluczowe są dwa zagadnienia:

  1. Po pierwsze, według jakiej teorii sądy powinny zasądzać kredytobiorcom ich roszczenia przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej – zastosowanie teorii salda czy teorii dwóch kondycji. Za tą ostatnią opowiedział się w wyroku z 11.12.2019 r. SN, z czym się zgadzam.
  2. Drugim ważnym zagadnieniem nie tylko dla kredytobiorców, ale również dla banków jest ustalenie momentu, od którego zaczyna biec okres przedawnienia roszczeń. W orzecznictwie można zaobserwować rozbieżności, które nigdy nie były szerzej analizowane w zakresie spraw z udziałem konsumentów i zapewne będą przedmiotem szerszej dyskusji. Być może pomocne w tym zakresie będzie stanowisko TSUE odpowiadającego na pytania gdańskiego sądu. Zanim Trybunał wyda rozstrzygnięcie, w pierwszej kolejności zostanie wydana opinia rzecznika generalnego TSUE – mówi Bochenek.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępną na portalu internetowym parkiet.com

Czytaj również


10.11
2020

Rekordowe wygrane Frankowiczów w październiku

Już w zeszłym miesiącu pisaliśmy o wyjątkowo korzystnej tendencji dotyczącej otrzymanych wyroków w sprawach frankowych.
Czytaj więcej

06.11
2020

Planowane ujednolicenie orzecznictwa

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej zmniejszyć rozbieżności
Czytaj więcej