W dniu 7 grudnia 2023 roku ogłoszono najświeższy werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie w sprawie kredytów Frankowych. Werdykt dotyczył sprawy C-140/22! Trybunał udzielił odpowiedzi na pytania postawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. To istotne wydarzenie dla osób posiadających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego! Czy Frankowicze mogą triumfować? Odpowiadamy!

Kredyty frankowe: koniec z oświadczeniami!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie potwierdził niezgodność wymogu składania oświadczeń o skutkach nieważności umowy z przepisami. TSUE odwołał się do artykułów 6 i 8 dyrektywy 93/13. Ten wyrok z pewnością usprawni rozstrzyganie spraw frankowiczów. Brak konieczności składania oświadczeń przyspiesza proces sądowy, co korzystnie wpływa na sytuację kredytobiorców z kredytem frankowym

kancelaria frankowa sprawa przeciwko mbank

Trybunał orzekł w sprawie kredytów frankowych – już nie ma wątpliwości!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sądy krajowe są zobowiązane do dokładnej analizy, czy postanowienia umowy kredytu frankowego są abuzywne. Po przeprowadzeniu tej weryfikacji, są zobowiązane wyłączyć stosowanie nieuczciwych klauzul umownych, mając na celu ochronę interesów kredytobiorcy.
TSUE szczególnie akcentował, że wyłączenie to nie może podlegać zawieszeniu ani być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie. Ta decyzja akcentuje zasady ochrony konsumentów, zapewniając, że nieuczciwe postanowienia umowne nie wpłyną na sytuację finansową Frankowiczów!

Kredyty frankowe: pełna wartość roszczeń

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie potwierdził, że frankowicze mają prawo do pełnej wartości roszczeń, bez konieczności pomniejszania jej o odsetki. To stanowisko zostało ponownie potwierdzone w kontekście sprawy C-520/21, dotyczącej roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. W wydanej decyzji Trybunał wyraźnie stwierdził, że żądania banków są niezgodne z prawem, a instytucje bankowe nie posiadają uprawnień do domagania się jakichkolwiek dodatkowych roszczeń, przewyższających kapitał udostępniony frankowiczom.

Więcej na: BusinessInsider.com