Getin Noble Bank vs Frankowicze – Kto wygrywa w sądach?

20 maja 2021

Getin Noble Bank vs Frankowicze – Kto wygrywa w sądach?

Getin Noble Bank w raportach giełdowych wskazuje, że wygrywa z Frankowiczami w 73% spraw dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych. Statystyki prowadzone przez Votum Robin Lawyers są zupełnie odmienne. Kto wygrywa w sądach – Frankowicze czy Getin Noble Bank?

Pomoc-frankowiczom

Analiza zgromadzonych danych

W 2020r. Votum Robin Lawyers dotarło do 160 wyroków wydanych przeciwko Getin Noble Bank, z czego aż 152 było korzystnych dla Frankowiczów, 7 zostało uchylonych a bank wygrał zaledwie jeden raz. Jeśli chodzi o sprawy przeciwko bankowi w 2019r. w ramach prowadzonych statystyk udało się dotrzeć do 45 wyroków, z czego 39 było rozpatrzonych na korzyść Frankowiczów, jedna sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia a w pięciu przypadkach wygrał bank. Analizując dane z bieżącego roku ten korzystny dla Frankowiczów trend utrzymuje się nadal:

W ostatnich tygodniach obserwuję falę korzystnych dla klientów wyroków w sprawach przeciwko GNB – komentuje radca prawny Wojciech Bochenek.

W samym I kwartale br. udało się dotrzeć do 53 wyroków przeciwko GNB, z czego Klienci zwyciężyli 51 razy, jeden raz bank a jeden wyrok uchylono.

Skąd taka rozbieżność?

Jak podaje GNB, do końca marca br. zapadło w jego sprawach aż 167 wyroków prawomocnych, z czego 73% było dla nich korzystnych. W ocenie mec. Bochenka przedstawione statystyki są zaskakujące:

Zastanawiające jest to, jakie sprawy bank bierze pod uwagę i w jaki sposób są one klasyfikowane. Być może dane przez niego zaprezentowane zawierają również sprawy, w których to bank występuje w roli pozywającego, a kredytobiorcy z różnych względów nie podjęli skutecznej obrony swoich praw. W takiej sytuacji statystyka byłaby częściej korzystna dla banku. Pojawiają się też pytania o to, jak bank definiuje wygraną (czy np. jest nią oddalenie roszczeń klienta, ale unieważnienie umowy). – komentuje mec. Bochenek.

Głos zabrali także bankowcy

Jeden z bankowców chcący zachować anonimowość skomentował sprawę nie pozostawiając żadnych wątpliwości, kto jest stroną dominującą w tym sporze:

Nasze sprawy prowadzone są w tych samych sądach i my przegrywamy prawie wszystko, więc zdumiony jestem tym, co prezentuje GNB, którego zapisy w umowach nie są wcale lepsze od naszych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji na portalu rp.pl oraz parkiet.com.

Czytaj również


Rekordowa liczba rozstrzygnięć w sprawach frankowych w listopadzie

W listopadzie zapadło aż 440 wyroków w sprawach frankowych, z czego 110 to wyroki prawomocne.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń w przypadku kredytu całkowicie spłaconego

Kredytobiorcy, którzy już spłacili całkowicie kredyt mogą nadal dochodzić roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej

Czytaj więcej

Banki kontra Frankowicze – nieustający spór nadal trwa

Do tej pory banki chcąc zniechęcić Frankowiczów do dochodzenia należnych im praw na drodze postępowania

Czytaj więcej

Radca prawny Wojciech Bochenek podsumowuje bieżące kwestie dotyczące Frankowiczów

Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony

Czytaj więcej