Istotne orzeczenie TSUE w sprawie Frankowiczów

10 czerwca 2021

Istotne orzeczenie TSUE w sprawie Frankowiczów

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19. Dlaczego jest on istotny dla Frankowiczów?

Pomoc-frankowiczom

Co wynika z wyroku TSUE?

Sprawa dotyczy umów kredytu hipotecznego denominowanego zawartych w 2008 i 2009r. z BNP Paribas Personal Finance, które były rozpatrywane przez sądy w Paryżu. Sądy te napotkały się z trudnościami w zakresie jednoznacznego orzecznictwa w tego typu sprawach, czego następstwem było skierowanie licznych zapytań do TSUE. W odpowiedzi na zadane pytania Trybunał Sprawiedliwości wskazał że:

Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego  w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku.

Informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące  istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umowy.

Dzisiejsze orzeczenie to kolejne wytyczne dla sądów rozpatrujących sprawy frankowe wskazujące jednoznacznie, na to że prawo stoi po stronie konsumenta.

Więcej informacji tutaj.

Czytaj również


uzasadnienie-wyrok-chf

Frankowicze wciąż na wygranej pozycji w sporze z bankami

Spór dotyczący bezumownego korzystania z kapitału w dalszym ciągu trwa. Sprawę ma rozstrzygnąć ostatecznie Izba

Czytaj więcej
tsue-frankowicze

Istotne orzeczenie TSUE w sprawie Frankowiczów

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-609/19 oraz w sprawach

Czytaj więcej
wygrane-w-maju-frankowicze

Rekordowe wygrane Frankowiczów w maju

W maju 2021r. zapadła rekordowa ilość wyroków w sprawach Frankowiczów. Aż w 99% przypadków górą

Czytaj więcej
kredytobiorcy-wygrywaja

Kredytobiorcy nadal wygrywają z bankami

Mimo braku długo oczekiwanej uchwały Sądu Najwyższego sądy nadal orzekają korzystnie w sprawach frankowych opierając

Czytaj więcej