Kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy kredytowe powołując się na tzw. sankcję kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego jest przewidziana w ustawie o kredycie konsumenckim, dokładnie w artykule 45. Jest to rodzaj kary nakładanej na kredytodawców i pożyczkodawców za nadużycia w umowach kredytowych.

Sankcja kredytu darmowego

Jak wynika z danych, od roku 2019 do teraz Rzecznik Finansowy interweniował w sprawach związanych z kwestionowaniem umów kredytowych łącznie 494 razy.

W ocenie Radcy prawnego Wojciecha Bochenka, pozwów o darmowy kredyt będzie przybywać.

Problem zaczyna dopiero wybrzmiewać nie tylko w mediach, ale również w sądach, które zaczynają mierzyć się z tym zagadnieniem. Mam wrażenie, że dzięki sprawom frankowym możemy dziś mówić o wzroście zainteresowania prawem ochrony konsumentów oraz jego wzmocnieniu w zakresie prac legislacyjnych i stanowisku zajmowanym przez sądy powszechne.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest pomocny w rozstrzyganiu sporów z bankami, skupiając się szczególnie na ochronie konsumenta jako słabszego podmiotu rynku.

darmowy kredyt

Kredyty konsumenckie – jaka jest skala problemu?

Szacuje się, że co najmniej 30 proc. klientów posiadających kredyt konsumencki może wystąpić do sądów. Zważywszy, że łączna wartość tych kredytów wynosi około 155 mld zł, walka może toczyć się o około 46,5 mld zł!

Kancelarie prawne oczekują na pierwsze korzystne wyroki, aby wtedy przystąpić do działań na dużą skalę. Wówczas w sądach może pojawić się fala spraw nieporównywalna nawet z tą, którą mamy obecnie do czynienia w przypadku pozwów frankowych. Według szacunków, w kolejce może czekać nawet kilkanaście tysięcy pozwów. Ponieważ sędziowie wykazują prokonsumenckie podejście, prawnicy spodziewają się szybkiego procedowania spraw, szczególnie w kontekście wykorzystania sankcji kredytu darmowego oraz wypracowania korzystnej linii orzeczniczej na rzecz klientów banków.

Im szerszy jest katalog uchybień w umowie, które kwalifikują się do takiej sankcji, tym większe są szanse na sukces w sądzie i możliwość uzyskania darmowego kredytu. Gdy umowa zawiera błędy, może to wzmocnić pozycję klienta w sporze sądowym i zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania korzystnego wyroku w sprawie.

Więcej informacji na stronie Money.pl