Wojciech Bochenek, Wspólnik Zarządzający w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych w swojej wypowiedzi dla portalu BiznesTuba.pl zabrał głos w sprawie orzeczeń wydanych w zakresie spraw frankowiczów przez Sąd Najwyższy.

Oczywiście dla każdego posiadacza kredytu hipotecznego indeksowanego/denominowanego do waluty franka szwajcarskiego najistotniejsza będzie informacja, czy zapisy umowne regulujące klauzulę indeksacyjną są niedozwolonymi postanowieniami umownymi czy też nie. W treści uzasadnienia wyroku z dnia 09.05.2019 r. sygn. akt I CSK 242/18, Sąd Najwyższy wprost wskazał, że „postanowienia regulaminu określające zasady ustalania przeliczenia na CHF przy wypłacie kredytu, jak i przy spłacie jego poszczególnych rat, miały charakter niedozwolonych postanowień umownych”.

Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko nie tylko w zakresie klauzul abuzywnych, ale również rozważań czy sąd krajowy może zastąpić nieuczciwy zapis w umowie innym. Ponadto podkreślono, że sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającymi interes konsumenta są postanowienia, które pozwalają bankowi na uzależnienie wysokości świadczenia spełnianego przez kredytobiorcę od decyzji banku.

Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż często zdarza się, że sąd krajowy rozpatrujący sprawę próbuje zastąpić kurs ustalany wyłącznie przez Bank właśnie kursem Narodowego Banku Polskiego, do czego zgodnie z dyrektywą 93/13, orzecznictwem TSUE oraz opinią Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie nie jest uprawniony – dodaje radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k. należącej do grupy kapitałowej Votum S.A.

Bochenek dodaje również, że Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 09.05.2019 r., wskazał powołując się na bogate orzecznictwo TSUE, że dokonanie takiej modyfikacji umowy przez sąd stałoby w sprzeczności z celami prewencyjnymi Dyrektywy 93/13, gdyż Dyrektywa ma na celu nie tylko wyrównanie pozycji konsumenta z przedsiębiorcą, ale ma również wywrzeć na przedsiębiorcy zaniechanie używania tego typu postanowień umownych w przyszłości.

W ostatnich tygodniach w temacie frankowiczów ma miejsce bardzo dużo wydarzeń, które czasem mogą zostać przyćmione przez inne informacje. Ważnym jest, aby wśród wszystkich informacji dotrzeć do tych, które zbliżają wiele polskich rodzin do rozstrzygnięcia problemu, jakim jest zmaganie się z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu powiązanego z walutą obcą.  Bez wątpienia jednym z takich wydarzeń będzie wydanie wyroku przez TSUE w polskiej sprawie, gdyż z pewnością jego treść znacząco wpłynie na linię orzeczniczą naszych sądów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.