PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

12 stycznia 2022

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sąd podzielił stanowisko sądu I instancji (wyrok o Sygn. l C 131/2O) ustalający, że umowa jest nieważna. Na skutek apelacji pozwanego został uwzględniony jedynie zarzut zatrzymania.

Tym samym prawomocny jest wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę 80.612,01 zł i ustalający nieważność umowy kredytu. Dodatkowo sąd drugiej instancji zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić, że wyrok prawomocny zapadł już po pięciu miesiącach od otrzymania w sprawie wyroku pierwszej instancji!

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej