Wyrok TSUE w sprawie C-28/22 jest kolejnym korzystnym dla Frankowiczów orzeczeniem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 14 grudnia potwierdził prokonsumencką linię orzeczniczą. Eksperci uważają, że decyzje TSUE wpłyną na:

  • przyspieszenie wydawania wyroków w sprawach frankowych.
  • na to, że bankom przestanie się opłacać przeciągać postępowania sądowe.
  • oraz że kolejni Frankowicze zdecydują się skierować swoje roszczenia przeciwko instytucjom finansowym.

Przypomnijmy, co orzekł TSUE w sprawie C-28/22:

  • Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń banku wobec klienta nie może zaczynać się dopiero od dnia, w którym umowa zostaje uznana za trwale bezskuteczną.
  • Bank nie może skorzystać z prawa do zatrzymania, jeśli spowoduje to utratę odsetek ustawowych za opóźnienie dla Frankowiczów.

Jeśli chodzi o prawo zatrzymania, to decyzja Trybunału jest bardzo korzystna dla kredytobiorców. Korzystanie przez banki z tego prawa utrudniało rozliczenie stron i przedłużało spór Frankowiczów z bankiem.

Przedawnienie roszczeń banków a wyrok C-28/22

Zdaniem Radcy prawnego Wojciecha Bochenka z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy orzeczenie TSUE C-28/22 jest uzupełnieniem wyroku w sprawie C-140/22, który zapadł 7 grudnia 2023 r.

 

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Trybunału termin liczenia przedawnienia roszczeń banków nie może być liczony od trwałej bezskuteczności umowy, w sytuacji gdy roszczenia konsumenta zaczynają się przedawniać wcześniej. W mojej ocenie termin ten należy powiązać ze zdarzeniem, w którym konsument zakwestionował treść umowy kredytowej. Taką czynnością będzie np. złożenie reklamacji do banku lub wezwania do zapłaty. W takiej sytuacji termin przedawnienia zaczyna biec dla stron w tym samy momencie.” 

r. pr. Wojciech Bochenek, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy

Zarzut zatrzymania – czy banki przestaną go stosować?

Mecenas Wojciech Bochenek odniósł się także do zarzutu zatrzymania, z którego korzystały banki.

„Ważne dla wszystkich spraw frankowych jest również stanowisko Trybunału w przedmiocie braku możliwości skorzystania przez bank z zarzutu zatrzymania, który w sprawach frankowych mocno oddziałuje na sposób rozliczenia się stron z tytułu nieważnej umowy kredytowej. Nie można także zapominać, że uwzględnienie przez sąd zarzutu zatrzymania ograniczało prawko konsumenta do ustawowych odsetek za opóźnienie. Z pewnością ten wyrok wpłynie na przebieg postępowań sądowych i będzie istotny przy rozliczeniu prawomocnych wyroków.”

Więcej informacji w artykule na stronie money.pl.