Otrzymaliśmy kolejne prawomocne wygrane w sprawach frankowych przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Sądy uznały umowy za nieważne.

W dniu 22.02.2022r. zapadł wyrok o sygn. I ACa 805/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  w którym Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego oraz zasądził koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł.

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny o sygn. I C 2295/20 z dnia 05.07.2021 r. zasądzający na rzecz powodów kwotę 106.973,55 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania sądowego 6.417 zł. Wyrok  jest prawomocny i uwzględnia żądanie z tytułu nieważności.

W związku z niewniesieniem apelacji przez żadną ze stron uprawomocnił się także wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny wydany w dniu 2.12.2021r.

Sąd pierwszej instancji w sprawie o sygn. I C 1645/20:

– stwierdził, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 roku łącząca powodów oraz pozwanego jest nieważna;

zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 94.194,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 22 maja 2020 r. oraz kwotę 28.592,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 28.569,45 CHF  od dnia 22 maja 2020 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 23,23 CHF od dnia 15 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany bank przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

Sąd w wyroku zastosował teorię dwóch kondykcji.