W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 482 wyroki w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 57 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – wyroki prawomocne

Zestawiając dane z liczbą uzyskanych wyroków w ubiegłym miesiącu (w sierpniu odnotowaliśmy 283 wyroki), warto podkreślić, że we wrześniu nastąpił prawie dwukrotny przyrost jeśli chodzi o liczbę rozstrzygnięć.

Miesiąc zakończyliśmy liczbą 57 wyroków prawomocnych. To nasz nowy rekord. Do tej pory najwięcej orzeczeń sądów II instancji odnotowaliśmy w czerwcu (49). W ubiegłym miesiącu po raz pierwszy przekroczyliśmy kolejny próg!

Spośród 57 uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż 54 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W dwóch przypadkach zdecydowały o utrzymaniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów niedozwolonych. Natomiast w dwóch sprawach sądy zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji. W jednej ze spraw nasze powództwo zostało oddalone – w tym przypadku zostaną podjęte nadzwyczajne środki zaskarżenia. Podsumowując, w przypadku wyroków prawomocnych, 98 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców.

jaka kancelaria dla frankowiczów

Statystyki wygranych spraw CHF

Jeśli chodzi o statystyki  wszystkich zapadłych wyroków w I i II instancji, 98 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (96 proc.)

Zaledwie 11 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W dwóch przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 6 oddaliły nasze powództwo.

Najwięcej rozstrzygnięć odnotowaliśmy w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. (88 wyroków). Nieco mniej (82 wyroki) uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBank S.A. Na trzecim miejscu znalazł się PKO BP S.A. z liczbą 75 wyroków.

Skala uzyskanych rozstrzygnięć w poprzednim miesiącu bardzo nas satysfakcjonuje. Również odsetek wygranych spraw potwierdza, że obrana przez nas strategia procesowa jest właściwa.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze Wyroki, w której publikujemy wybrane rozstrzygnięcia.