W obliczu naruszeń warunków umów kredytów złotówkowych, Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia staje na straży praw konsumentów. Pomagamy naszym Klientom w skutecznym dochodzeniu roszczeń związanych z błędami w umowach kredytowych, w tym również sankcji kredytu darmowego (SKD). W niniejszym artykule przybliżamy postępowanie zarówno przedprocesowe, jak i sądowe w tej kwestii. Dla bardziej szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy na nadchodzący webinar, który zostanie poświęcony wyłącznie tematyce sankcji kredytu darmowego. Wydarzenie odbędzie się 21 maja 2024 roku o godzinie 17.00, a poprowadzą je radca prawny Wojciech Bochenek oraz adwokat Wojciech Ciesielski.

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytową po 18 grudnia 2011 roku, mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli umowa spełnia określone warunki. Istotne jest, aby kredyt pozostawał czynny lub nie minęło więcej niż 12 miesięcy od spłaty zobowiązania. Ponadto wysokość udzielonego świadczenia nie może przekraczać kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Środki te nie mogły też zostać przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli umowa spełnia wymienione kryteria, kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu niewłaściwie naliczonych kosztów oraz obniżenia rat kredytowych.

W przypadku uznania przez sąd nieprawidłowości w umowie kredytowej zostaje zastosowana sankcja kredytu darmowego, która może znacząco obniżyć raty kredytowe.

Darmowy kredyt i etap przedprocesowy

Po dokładnej analizie dokumentów kredytowych nasza Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych podejmuje pierwsze działania. Kluczowym krokiem jest oszacowanie wartości roszczenia oraz przygotowanie pisemnego oświadczenia kierowanego do banku. W tym dokumencie konsument przedstawia wszelkie naruszenia warunków umowy kredytowej (np. zawyżone raty, zawyżone oprocentowanie, błędne RRSO). Jednocześnie wyraża także chęć skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy, jako reprezentacja kredytobiorców, żądają od banku zwrotu należnych środków, precyzyjnie wskazując termin i kwotę do zwrotu oraz numer rachunku bankowego.

Terminy jako kluczowy element postępowania przeciwko bankowi

W kontekście wadliwych kredytów konsumenckich i SKD dopilnowanie terminów ma kluczowe znaczenie. Cała dokumentacja kierowana do banku powinna być dostarczana za pośrednictwem rejestrowanych przesyłek, co zapewnia potwierdzenie doręczenia. Ważne jest, aby kredytobiorcy podejmowali działania w wyznaczonych ramach czasowych, nie później niż 12 miesięcy od wykonania wadliwej umowy.

Pozwanie banku w razie braku porozumienia

W sytuacji, gdy bank nie odpowiada na wezwanie do zwrotu środków lub odmawia zwrotu, nasza kancelaria prawna z Wrocławia podejmuje dalsze kroki prawne. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego staje się koniecznością. Niestety, banki często nie godzą się na zastosowanie sankcji kredytu darmowego, co skutkuje licznymi pozwami kierowanymi przeciwko nim.

Sankcja kredytu darmowego stanowi kluczowe narzędzie ochrony praw konsumentów w przypadku wystąpienia błędów w umowach kredytowych.

Postępowanie sądowe w sprawie kredytu darmowego

Proces sądowy dotyczący wadliwych kredytów, w tym sankcji kredytu darmowego to formalny tryb rozstrzygania sporów przez sąd. Sędzia gromadzi i analizuje materiał dowodowy, przesłuchuje strony i biegłych. Po zakończeniu pełnego postępowania dowodowego sąd ogłasza wyrok. Są to skomplikowane procesy, ale warto podjąć walkę o swoje prawa. Zwłaszcza że coraz więcej naszych Klientów wygrywa sprawy dotyczące błędów w umowie kredytowej.

Korzyści wynikające z sankcji kredytu darmowego

W przypadku uznania przez sąd nieprawidłowości w umowie kredytowej zostaje zastosowana sankcja kredytu darmowego, która może znacząco obniżyć raty kredytowe. Jest to istotne działanie szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Kredytobiorcy mogą również uzyskać zwrot niewłaściwie naliczonych kosztów kredytowych, takich jak zwrot odsetek, zwrot prowizji, czy zwrot innych opłat okołokredytowych.

Sankcja kredytu darmowego stanowi kluczowe narzędzie ochrony praw konsumentów w przypadku wystąpienia błędów w umowach kredytowych. Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia jest gotowa wesprzeć każdego konsumenta, który znajdzie się w trudnej sytuacji związanej z umowami kredytowymi. Nasze doświadczenie i profesjonalizm to gwarancja skutecznej obrony praw naszych Klientów w sporach z bankami.

Sankcja kredytu darmowego | Webinar 21.05.2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze, który pozwoli lepiej zrozumieć zagadnienie darmowego kredytu. Zwłaszcza w kontekście znaczącego wzrostu zainteresowania Klientów sankcją kredytu darmowego (SKD). Uczestnictwo w webinarze to doskonała okazja, dzięki której kredytobiorcy mogą zapoznać się z profesjonalną opinią doświadczonych prawników specjalizujących się w obszarze kredytów konsumenckich. Nie przegap tej możliwości i zapisz się już teraz!

Zachęcamy też do śledzenia zakładki WEBINARY, gdzie publikujemy informacje o kolejnych wydarzeniach.

Nie mogłeś uczestniczyć w webinarze? Nic straconego. Zapraszamy do obejrzenia nagrania.