Santander Bank Polska S.A. – Wygrana prawomocna (Sygn. Akt I ACa 636/21)

14 grudnia 2021

Santander Bank Polska S.A. – Wygrana prawomocna (Sygn. Akt I ACa 636/21)

Dnia 14 grudnia 2021r. otrzymaliśmy prawomocny wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2021r. sygn. akt I C 1710/20, Sąd II instancji oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 8.100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Zdaniem sądu w świetle ugruntowanego orzecznictwa w sprawach frankowych zgodzić się należy z sądem I instancji co do nieważności umowy. Zgodnie z treścią wyroku sądu I instancji na rzecz powodów zasądzono kwotę 315.997,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej