Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

19 lutego 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

Do kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów. Dnia 19 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach, w sprawie p-ko Santander Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 763/20) na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu EKSTRALOKUM, zawartej z Kredyt Bank S.A.

Jednocześnie, sąd oddalił powództwo o zapłatę rozliczając nieważną umowę zgodnie z teorią salda.

Cieszymy się, że kolejny sąd przychylił się do przedstawionej przez nas argumentacji zmierzającej do stwierdzenia nieważności umowy kredytu powiązanej z kursem franka szwajcarskiego.

Jednocześnie, pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dni 16.02.2021 r. sygn. III CZP 11/20 wskazującej na zasadność rozliczna stron nieważnej umowy kredytowej zgodnie z teorią dwóch kondycji, niektóre sądy jeszcze stosują teorię salda. W tym obszarze w sprawie będzie konieczność złożenia apelacji.

Należy mieć nadzieję, że zbliżająca się uchwała Sądu Najwyższego sygn. III CZP 11/21, która ma zostać wydana 25.03.2021 r. rozwieje wszelkie wątpliwości, w tym również te w zakresie rozliczeń stron nieważnej umowy kredytowej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie orzeczeń zapadających w sądach powszechnych.

Warto podkreślić fakt, iż pozew do sądu został wniesiony w sierpniu 2020 r. oraz że przeprowadzono wyłącznie jeden termin rozprawy.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej