Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

19 lutego 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

Do kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów. Dnia 19 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach, w sprawie p-ko Santander Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 763/20) na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu EKSTRALOKUM, zawartej z Kredyt Bank S.A.

Jednocześnie, sąd oddalił powództwo o zapłatę rozliczając nieważną umowę zgodnie z teorią salda.

Cieszymy się, że kolejny sąd przychylił się do przedstawionej przez nas argumentacji zmierzającej do stwierdzenia nieważności umowy kredytu powiązanej z kursem franka szwajcarskiego.

Jednocześnie, pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dni 16.02.2021 r. sygn. III CZP 11/20 wskazującej na zasadność rozliczna stron nieważnej umowy kredytowej zgodnie z teorią dwóch kondycji, niektóre sądy jeszcze stosują teorię salda. W tym obszarze w sprawie będzie konieczność złożenia apelacji.

Należy mieć nadzieję, że zbliżająca się uchwała Sądu Najwyższego sygn. III CZP 11/21, która ma zostać wydana 25.03.2021 r. rozwieje wszelkie wątpliwości, w tym również te w zakresie rozliczeń stron nieważnej umowy kredytowej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie orzeczeń zapadających w sądach powszechnych.

Warto podkreślić fakt, iż pozew do sądu został wniesiony w sierpniu 2020 r. oraz że przeprowadzono wyłącznie jeden termin rozprawy.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej