Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

19 lutego 2021

Santander Bank Polska (Sygn. Akt I C 763/20) nieważność

Do kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok dla naszych Klientów. Dnia 19 lutego 2021r. Sąd Okręgowy w Katowicach, w sprawie p-ko Santander Bank Polska S.A. (Sygn. akt I C 763/20) na posiedzeniu niejawnym ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu EKSTRALOKUM, zawartej z Kredyt Bank S.A.

Jednocześnie, sąd oddalił powództwo o zapłatę rozliczając nieważną umowę zgodnie z teorią salda.

Cieszymy się, że kolejny sąd przychylił się do przedstawionej przez nas argumentacji zmierzającej do stwierdzenia nieważności umowy kredytu powiązanej z kursem franka szwajcarskiego.

Jednocześnie, pomimo uchwały Sądu Najwyższego z dni 16.02.2021 r. sygn. III CZP 11/20 wskazującej na zasadność rozliczna stron nieważnej umowy kredytowej zgodnie z teorią dwóch kondycji, niektóre sądy jeszcze stosują teorię salda. W tym obszarze w sprawie będzie konieczność złożenia apelacji.

Należy mieć nadzieję, że zbliżająca się uchwała Sądu Najwyższego sygn. III CZP 11/21, która ma zostać wydana 25.03.2021 r. rozwieje wszelkie wątpliwości, w tym również te w zakresie rozliczeń stron nieważnej umowy kredytowej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie orzeczeń zapadających w sądach powszechnych.

Warto podkreślić fakt, iż pozew do sądu został wniesiony w sierpniu 2020 r. oraz że przeprowadzono wyłącznie jeden termin rozprawy.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej