Sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 948/20) – Wyrok

15 lutego 2021

Sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 948/20) – Wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy sygn.akt. I C 948/20 w dniu 15.02 wydał wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A (umowa pierwotnie podpisana z BGŻ S.A.) w którym uznał umowę kredytu za nieważną i zasądził na korzyść naszego Klienta:

– kwotę 199.964,34 zł tytułem nienależnego świadczenia wraz z odsetkami,
– kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew został skierowany do sądu w dn. 25.06.2020 r.

Zgodnie z aktualnie dominującym nurtem orzeczniczym w sprawach frankowych sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej i zastosował teorię dwóch kondykcji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że wyrok co do ustalenia ma charakter deklaratoryjny i umowa jest nieważna od początku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej