Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

28 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

W dniu 28.05.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie frankowej o sygn. I C 1185/20/6 zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok.

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104 565, 93 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 03.03.2020 r. do dnia zapłaty, kwotę 22.343,88 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19.06.2020 r. oraz kwotę 1 136, 60 zł;

-ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w sierpniu 2008 r;

– obciążył w całości pozwanego kosztami procesu i z tego tytułu zasądził na rzecz powoda 6. 417 zł.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej