Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

28 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

W dniu 28.05.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie frankowej o sygn. I C 1185/20/6 zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok.

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104 565, 93 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 03.03.2020 r. do dnia zapłaty, kwotę 22.343,88 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19.06.2020 r. oraz kwotę 1 136, 60 zł;

-ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w sierpniu 2008 r;

– obciążył w całości pozwanego kosztami procesu i z tego tytułu zasądził na rzecz powoda 6. 417 zł.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej