Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

28 maja 2021

Sprawa przeciwko mBank S.A. (Sygn. Akt I C 1185/20/6)

W dniu 28.05.2021 r. przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie frankowej o sygn. I C 1185/20/6 zapadł korzystny dla naszego Klienta wyrok.

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104 565, 93 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 03.03.2020 r. do dnia zapłaty, kwotę 22.343,88 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19.06.2020 r. oraz kwotę 1 136, 60 zł;

-ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w sierpniu 2008 r;

– obciążył w całości pozwanego kosztami procesu i z tego tytułu zasądził na rzecz powoda 6. 417 zł.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej