Na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej waluta franka szwajcarskiego umocniła się względem złotego. Kurs franka potrafił przekraczać nawet 5zł! Dla wielu kredytobiorców dopiero teraz nadszedł czas na zajęcie się problemem zaciągniętego kredytu powiązanego z kursem CHF. Frankowicze analizując propozycje ugodowe, finalnie częściej decydują się na drogę sądową.

Pomoc-frankowiczom

Wzrost kursu CHF

Sytuacja związana z wojną spowodowała chwilowe wstrzymanie się od podejmowania przez kredytobiorców jakichkolwiek działań w swoich sprawach. Jednak mimo zaangażowania w pomoc Ukraińcom, kredytobiorcy znajdują czas na zajęcie się swoją wadliwą umową kredytową. Wzrost stóp procentowych w ostatnim czasie oraz podwyższenie stawki referencyjnej WIBOR przyczyniły się do jeszcze większej determinacji jeśli chodzi o kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował jednoczesne podwyższenie się wysokości rat kredytowych. Zmianie uległo także saldo zadłużenia – oczywiście na niekorzyść kredytobiorców. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej zapowiadają kolejne podwyżki stóp procentowych.

Wskazana sytuacja jedynie zobrazowała niebezpieczeństwo, wadliwość oraz toksyczność umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, których całe ryzyko zostało przerzucane na konsumenta – podsumowuje radca prawny Wojciech Bochenek.

Frankowicze – propozycje ugodowe

Propozycje ugodowe w kontekście postępującej inflacji straciły jeszcze bardziej na atrakcyjności. Prawnicy zajmujący się problemem Frankowiczów zgodnie wskazują, że z każdym miesiącem przybywa kredytobiorców, którzy po rozważeniu propozycji ugodowej przedstawionej przez bank, ostatecznie decydują się na drogę sądową.

Szerzej o zagadnieniu dotyczącym ugód opowiada mec. Wojciech Bochenek w naszym artykule Rosnąca inflacja a ugody frankowe.

W ostatnim czasie, zauważalny jest także trend jeśli chodzi o zainteresowanie kredytobiorców co do możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi w sprawach kredytów złotowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Forbes.pl