Jak wynika ze zgromadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego danych, w sądach znajduje się już ponad 105 tys. spraw frankowych.

W głównej mierze są to sprawy kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty CHF. Niespełna 1 proc. stanowią sprawy kredytobiorców posiadających kredyty powiązane z kursem EURO.

Jak podkreśla UKNF dane te obrazują zarówno sprawy czynne jak i te już rozstrzygnięte przez sądy.

W pierwszym półroczu 2022r. zapadło prawie 3,8 tys. wyroków w sprawach frankowych. To znaczny wzrost z porównaniem do ubiegłych lat. W całym 2021r. zakończono 2,7 tys. postępowań. Natomiast w roku 2020 było ich około 1 tys. W dalszym ciągu dominują rozstrzygnięcia nieprawomocne.

Frankowicze – aktualne statystyki

Na koniec czerwca 2022r. w polskich sądach toczyło się ok. 95 tys. postępowań dotyczących hipotek frankowych. Czynnych hipotek w tym okresie było ok. 370 tys. więc pozwy dotyczyły prawie 26 proc. czynnych umów.

Polski banki w latach 2005-2011 udzieliły łącznie 600 tys. kredytów powiązanych z walutą obcą na kwotę 130 mld zł. W sumie udzielono aż 700 tys. tego typu kredytów. Odnosząc się do tej liczby pozwami objętych jest zatem zaledwie 15 proc. spraw.

Powództw frankowych wciąż przybywa. Statystyki dotyczące wygranych nie pozostawiają złudzeń – górą w tym sporze są Frankowicze. Banki natomiast zawiązują coraz większe rezerwy na ryzyko prawne. Aktualnie kwota przeznaczona na ten cel wynosi prawie 24 mld zł.

Więcej szczegółowych danych na Businessinsider.