Wygrana z Bankiem Millennium S.A. (Sygn. Akt IC 935/20)

16 września 2021

Wygrana z Bankiem Millennium S.A. (Sygn. Akt IC 935/20)

Dnia 16.09.2021r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 67.816,53 zł oraz kwotę 24.667,20 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.06.2020r. do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy stronami w 2008r.

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych. Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej