Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

25 maja 2021

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

Dnia 25 maja br. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:
-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
-zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 68.197,07 zł oraz 29.314,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał na abuzywność zapisów umownych oraz na brak możliwości zastąpienia ich innymi zapisami. Kwotę zasądzono zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Pozew w przedmiotowej sprawie wysłano do Sądu 12 stycznia 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej