Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

25 maja 2021

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

Dnia 25 maja br. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:
-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
-zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 68.197,07 zł oraz 29.314,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał na abuzywność zapisów umownych oraz na brak możliwości zastąpienia ich innymi zapisami. Kwotę zasądzono zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Pozew w przedmiotowej sprawie wysłano do Sądu 12 stycznia 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej