Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

25 maja 2021

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt I C 153/21)

Dnia 25 maja br. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:
-ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,
-zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 68.197,07 zł oraz 29.314,98 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 lutego 2021 roku do dnia zapłaty oraz 6417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał na abuzywność zapisów umownych oraz na brak możliwości zastąpienia ich innymi zapisami. Kwotę zasądzono zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Pozew w przedmiotowej sprawie wysłano do Sądu 12 stycznia 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej