Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, Wydział I Cywilny dnia 4 czerwca 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 72/21.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej. Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

-zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty Raiffeisen Bank International AG kwoty 11 694,11 zł oraz 41 140,66 CHF,

– zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 6 434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej. Zastosował teorię dwóch kondykcji.

Warto podkreślić fakt, że pozew w przedmiotowej sprawie został skierowany do sądu 12 stycznia 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny.