Wygrana z Santander Consumer Bank S.A. (Sygn. Akt I C 410/21)

24 września 2021

Wygrana z Santander Consumer Bank S.A. (Sygn. Akt I C 410/21)

W dniu 24.09.2021, zapadł wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, w którym sąd:


ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami nie istnieje;


-zasądził na rzecz powodów kwotę 158.661 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

-oddalił powództwo w zakresie odsetek za wcześniejszy okres;


– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd w całości podzielił stanowisko strony powodowej. Zapisy umowne zdaniem sądu są abuzywne, pomimo, że wypłata środków nastąpiła według kursu kupna z tabeli banku, a spłata według kursu średniego NBP. Niemniej Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku o sygn. I ACa 685/20 z dnia 16.06.21 r. stoi na stanowisku, iż skoro chociażby wypłata była według mierników nieobiektywnych, to należy wskazać na abuzywność zapisów.

Wyrok został ogłoszony już po jednym terminie rozprawy.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej