Wygrane Bank Millennium S.A.

29 lipca 2021

Wygrane Bank Millennium S.A.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystne wyroki dla Frankowiczów w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. akt I C 1844/20 oraz o sygn. I C 665/20.

Wyrok o sygn. I C 1844/20

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej w dniu 27.07.2021r. na mocy wyroku o sygn. I C 1844/20 zasądził od od pozwanego na rzecz powodów kwotę 83.100,36 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28.05.2020 oraz kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sądzie pierwszej instancji zapadł po ośmiu miesiącach od momentu złożenia pozwu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że ze względu na zawarte klauzule abuzywne umowa jest nieważna od samego początku.

Wyrok o sygn. I C 665/20

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 28.07.2021r. na mocy wyroku o sygn. I C 665/20 zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 57 918, 15 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 9 714, 25 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami. Sąd uwzględnił roszczenie główne wskazując jednocześnie na brak przesłanek do stwierdzenia nieważności umowy.

Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej