Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

1 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 1.03.2021r. ogłosił wyrok w sprawie p-ko Bank Millennium S.A.

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 36 198,51zł wraz z odsetkami ustawowymi,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 6 708zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi.

Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego, zaciągniętego w 2008r.

W przedmiotowej sprawie sąd stwierdził, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie nie została sformułowana w sposób jednoznaczny. Wskazał jednocześnie, że na podstawie zapisów umownych nie dało się oszacować kwoty, którą strona powodowa miała spłacić. W ocenie sądu, niniejsze postanowienia należało uznać za abuzywne.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej