Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

1 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 1.03.2021r. ogłosił wyrok w sprawie p-ko Bank Millennium S.A.

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 36 198,51zł wraz z odsetkami ustawowymi,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 6 708zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi.

Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego, zaciągniętego w 2008r.

W przedmiotowej sprawie sąd stwierdził, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie nie została sformułowana w sposób jednoznaczny. Wskazał jednocześnie, że na podstawie zapisów umownych nie dało się oszacować kwoty, którą strona powodowa miała spłacić. W ocenie sądu, niniejsze postanowienia należało uznać za abuzywne.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej