Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

1 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 65/20)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w dniu 1.03.2021r. ogłosił wyrok w sprawie p-ko Bank Millennium S.A.

Zgodnie z wyrokiem Sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 36 198,51zł wraz z odsetkami ustawowymi,

-zasądził na rzecz powodów kwotę 6 708zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi.

Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego, zaciągniętego w 2008r.

W przedmiotowej sprawie sąd stwierdził, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie nie została sformułowana w sposób jednoznaczny. Wskazał jednocześnie, że na podstawie zapisów umownych nie dało się oszacować kwoty, którą strona powodowa miała spłacić. W ocenie sądu, niniejsze postanowienia należało uznać za abuzywne.

Wyrok nie jest prawomocny

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej