W dniu 12 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 171.736,79 zł wraz z odsetkami,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.

Kredyt został już całkowicie spłacony w związku z czym pozew nie obejmował żądania ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok jest nieprawomocny.